Termeni și condiții

1.1. Site-ul web Piese.ro este administrat și operat de PieseAuto.ro Marketplace SRL, cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 6, sector 2, București.

1.2. Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare a Site-ului Piese.ro (denumit în continuare "Termeni și Condiții") stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate accesa Site-ul, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul acestuia. Termenii și Condițiile reprezintă contractul încheiat de dumneavoastră cu administratorul site-ului, vă rugăm să citiți integral acest document înainte de a utiliza serviciile furnizate de societatea noastră.

1.3. Utilizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a Serviciului, precum și accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

1.4. Dacă aveți nelămuriri cu privire la conținutul Termenilor și Condițiilor, obligațiile prevăzute de acest document sau orice alte întrebări referitoare la Servicii, le puteți comunica pe adresa de mail ....

1.5. Utilizatorii Profesioniști ale căror anunțuri sunt preluate în Site se obligă să respecte termenii și condițiile de utilizare a site-ului PieseAuto.ro, prezentele Termene și Condiții făcând parte integrantă din respectivul document. În caz de contradicții sau neconcordanțe, în relația cu Utilizatorii Profesioniști se aplică cu prioritate următoarele: (a) contractul încheiat sub semnătură privată, negociat de Administratorul Site-ului cu Utilizatorul Profesionist; (b) termenii și condițiile de utilizare a site-ului PieseAuto.ro; (c) prezentele Termene și Condiții.

1.6. Termenii și Condițiile se completează cu toate prevederile relevante din termenii și condițiile de utilizare a site-ului PieseAuto.ro care reglementează relația cu Utilizatorii Profesioniști, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

2. În înțelesul Termenilor și Condițiilor, termenii următori înseamnă:

a. "Administratorul Site-ului" înseamnă PieseAuto.ro Marketplace SRL, cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 6, sector 2, București;

b. "Site" înseamnă website-ul Piese.ro şi aplicaţiile pentru mobil conexe distribuite prin platformele GooglePlay (versiunea Android) şi AppStore (versiunea iOS);

c. "Serviciul" înseamnă orice serviciu oferit pe Site, inclusiv listarea de anunțuri pentru vânzarea de piese auto, anunțuri de dezmembrări, căutare și vizualizare de anunțuri de orice fel, dar fără a se limita la acestea. Site-ul www.piese.ro preia în mod automat din site-ul www.pieseauto.ro anunțurile publicate de vânzătorii persoane juridice. Persoanele interesate de ofertele publicate în pagina de internet www.piese.ro pot contacta direct vânzătorii, la coordonatele de contact publicate în cadrul fiecărui anunț. Utilizatorii nu pot publica anunţuri în Site în mod direct;

d. "Utilizatorul" înseamnă orice persoană care accesează Site-ul sau care utilizează în orice modalitate, orice Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului;

e. "Utilizator Profesionist" înseamnă orice persoană fizică care acționează în capacitate comercială sau profesională sau orice persoană juridică care oferă bunuri sau servicii consumatorilor, prin intermediul Site-ului, în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

3. Conținutul Site-ului. Drepturi de proprietate intelectuală.

3.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de orice fel al Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la design, imagini, texte, baze de date, programe pentru calculator, dar fără a se limita la acestea ("Conținutul Site-ului"), aparțin Administratorului Site-ului.

3.2. Prin derogare de la prevederile de mai sus, nu aparțin Administratorului Site-ului drepturile asupra acelor materiale pentru care pe Site s-a indicat în mod expres sau implicit un alt titular de drepturi, precum conținutul anunțurilor, fotografiile care le însoțesc, materialele publicitare ale terților, dar fără a se limita la acestea.

3.3. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi contractuali le dețin asupra Conținutului Site-ului și asupra Serviciului. Este interzisă preluarea, reproducerea, distribuirea și/sau comunicarea publică în orice formă a Conținutului de orice fel al Site-ului, integral sau parțial, modificat sau nu, fără acordul prealabil, expres și scris al Administratorului Site-ului.

3.4. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

3.5. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului sau cu activitatea Utilizatorilor pe internet, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În măsura maximă permisă de lege, Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

4. Utilizatorii.

4.1. În cazul în care Utilizatorul este o persoană fizică, acesta declară și garantează că are cel puțin 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, prin simpla acceptare a prezentelor Termeni și Condiții.

4.2. În cazul în care Utilizatorul este persoană juridică, prin simpla acceptare a prezentelor Termeni și Condiții, acesta declară și garantează că este o entitate care funcționează în conformitate cu legile din România, iar reprezentantul Utilizatorului persoană juridică declară că (i) are dreptul, calitatea și puterea de a accepta Termenii și Condițiile în mod valabil; (ii) a efectuat toate operațiunile necesare și a obținut toate acordurile și autorizațiile necesare pentru a-și asuma asemenea obligații pe seama entității pe care o reprezintă și (iii) își asumă întreaga responsabilitate juridică decurgând din eventuala invocare a lipsei calității de reprezentant.

4.3. Utilizatorul certifică, de asemenea, prin simpla acceptare a prezentelor Termeni și Condiții, că potrivit prevederilor legale aplicabile are dreptul să utilizeze Serviciul și să acceseze Site-ul și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea Serviciului.

4.4. Administratorul Site-ului are acces nelimitat la datele cu caracter personal și la orice alte date (de orice fel) pe care Utilizatorii le furnizează în vederea utilizării Serviciilor, precum și la orice date care sunt generate prin furnizarea acestor Servicii. Datele la care Administratorul Site-ului are acces sunt furnizate terților dacă este necesar pentru buna funcționare a Serviciilor, precum și autorităților competente dacă există o obligație legală în acest sens, iar Utilizatorul Profesionist nu poate opta să nu participe la respectivele partajări ale datelor sale.

5. Serviciile.

5.1. Administratorul Site-ului administrează pagina de internet www.Piese.ro, prin intermediul căreia pune la dispoziția utilizatorilor de internet o platformă online de comunicare între cumpărătorii și vânzătorii de piese auto și de servicii conexe (service). Societatea noastră nu comercializează piese auto, nu furnizează servicii specifice service-urilor auto, nu administrează parcuri de dezmembrări, nu înregistrează comenzi și nu livrează piese pe seama vânzătorilor, nici nu încasează sumele de bani achitate de cumpărători cu titlu de preț pentru piesele achiziționate.

5.2. Administratorul Site-ului va face diligențe rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura disponibilitatea Serviciilor și pentru a remedia disfuncționalitățile semnalate de Utilizatori în legătură cu Site-ul.

5.3. Site-ul www.piese.ro preia în mod automat din site-ul www.pieseauto.ro anunțurile publicate de vânzătorii persoane juridice. Anunțurile nu pot fi distribuite prin intermediul Piese.ro pe alte canale de distribuţie.

5.4. Anunțurile standard menționează prețul cerut de Utilizatorul vânzător pentru produsul său. Anunțurile din categoria "Dezmembrări Auto", în care este permisă doar listarea de mașini pe care Utilizatorul le dezmembrează, nu este menționat un preț pentru produsele comercializate, ci este furnizat de vânzător la cererea cumpărătorului pentru piesele cerute de pe mașina în cauză.

5.5. Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica sau elimina orice anunț publicat cu încălcarea oricărei prevederi din prezentele Termeni și Condiții. Abaterile repetate pot conduce la suspendarea Serviciilor furnizate Utilizatorului în culpă.

5.6. Întreaga răspundere pentru conținutul de orice fel al anunțurilor publicate și pentru veridicitatea informațiilor conținute de acestea aparține în întregime persoanelor care le-au publicat. Acestea din urmă își asumă întreaga răspundere în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor incluse în anunțuri.

5.7. Orice Utilizator are acces la informațiile publice conținute de anunțuri și la datele de contact (telefon) ale Utilizatorului care a postat un anunț în Site.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului de către Utilizatorul vânzător.

6.1. Vânzătorul are obligația legală de a prelucra datele cu caracter personal ale cumpărătorului doar cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare "Regulamentul") și tuturor dispozițiilor legale aplicabile.

6.2. Administratorul Site-ului nu răspunde pentru prelucrarea de către vânzător a datelor cu caracter personal ale cumpărătorului. Vânzătorul este pe deplin responsabil pentru orice încălcare a securității datelor cu caracter personal și implicit a drepturilor cumpărătorilor (persoanelor vizate) care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficiența măsurilor tehnice de protecție adoptate de vânzător sau produse ca urmare a nerespectării obligațiilor legale aplicabile.

7. Dreptul de retragere acordat de vânzătorii care comercializează produse și servicii prin intermediul Site-ului.

7.1. În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014 ("OUG 34/2014") privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât costurile directe legate de returnarea produselor și eventualele prejudicii provocate de diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora. Utilizatorii Profesioniști sunt obligați să respecte toate drepturile consumatorilor reglementate de OUG 34/2014 și de legislația conexă privind protecția consumatorilor.

7.2. De la regula generală instituită potrivit celor de mai sus, OUG 34/2014 reglementează următoarele excepții care pot fi relevante pentru utilizatorii Site-ului:

1. Furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar este exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014, în conformitate cu art. 16 lit. c) din acest act normativ.

2. Contractele de prestări de servicii sunt exceptate de la dreptul de retragere, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist, în conformitate cu art. 16 lit. a) din OUG 34/2014.

3. Furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid este exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014, în conformitate cu art. 16 lit. d) din acest act normativ.

4. Contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare; - în conformitate cu art. 16 lit. h) din OUG 34/2014.

7.3. Dacă produsul achiziționat prin intermediul site-ului nu este exceptat de la dreptul de retragere în conformitate cu prevederile OUG 34/2014, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță încheiat cu un profesionist, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, în condițiile reglementate de actul normativ menționat mai sus și cu respectarea prezentelor prevederi.

7.4. În situația exercitării dreptului de retragere, consumatorul nu este obligat să precizeze motivele pentru care returnează produsul.

7.5. Termenul de 14 zile curge de la data la care consumatorul sau o terță parte indicată de acesta intră în posesia fizică a produselor. În cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile curge din ziua în care consumatorul sau o parte terță indicată de acesta, intră în posesia ultimului produs.

7.6. Pentru a vă exercita dreptul de retragere dintr-un anumit contract, trebuie să contactați operatorul economic (Utilizatorul Profesionist) care comercializează produsele achiziționate, la datele de contact puse la dispoziție de Administratorul Site-ului, și să îl informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract.

7.7. În situația în care Utilizatorul Profesionist nu poate fi contactat pentru exercitarea dreptului de retragere, vă rugăm să comunicați cererea pe adresa .... Administratorul Site-ului o va înainta respectivului operator economic și va furniza asistența rezonabil necesară pentru soluționarea cererii de retragere.

7.8. Consumatorul poate exercita dreptul de retragere prin utilizarea formularului de retragere de aici sau prin orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract. Formularul sau declarația de retragere pot fi comunicate operatorului economic prin poștă tradițională sau electronică (e-mail). Folosirea formularului propus mai sus nu este obligatorie.

7.9. Notificarea/declarația trebuie să includă datele consumatorului: numele, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de e-mail, numărul de comandă, precum și o formulare precisă care să exprime decizia de a se retrage din contract.

7.10. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

7.11. Ulterior trimiterii notificării de retragere, consumatorul trebuie să expedieze produsele către operatorul economic de la care le-a achiziționat, pe adresa indicată de acesta, cât mai curând posibil și fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la comunicarea notificării de retragere.

7.12. Produsele pe care le returnați trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite. Sunteți responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționarii produselor. Nu se acceptă returul produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, lovituri, șocuri sau produsele cărora le lipsesc accesorii. Returul se face în ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (daca a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.

7.13. În situația exercitării valabile a dreptului de retragere, operatorul economic va rambursa orice sumă pe care a primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract.

7.14. Costurile directe legate de returnarea produselor sunt suportate de consumator.

7.15. Comerciantul va efectua rambursarea folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu altă modalitate de rambursare.

7.16. Operatorul economic va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

7.17. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să verificați politica de retur proprie a operatorului economic de la care ați achiziționat produsul.

8. Ierarhia.

8.1. Anunțurile sunt afișate în Site într-o ordine dată de un anumit scor de relevanță (ranking) înregistrat de fiecare anunț în parte pe baza unui algoritm proprietar. Scopul acestui algoritm este să afișeze cele mai relevante rezultate ale căutărilor efectuate de Utilizatorii Site-ului.

8.2. Ranking-ul este influențat de mai mulți parametri, precum titlu, descriere, categoria de încadrare, fotografii, tipul de abonament PieseAuto.ro, servicii de promovare achiziționate, rating-ul Utilizatorului, data reînnoirii anunțului şi, cel mai important, opțiunile personale ale Utilizatorului care efectuează căutarea. O parte din acești parametri pot fi influențați prin plată (tipul de abonament, promovare anunț, reînnoire). Abonamentele PieseAuto.ro Platinum au un număr de poziții dedicate la începutul fiecărei listări/căutări unde sunt afișate anunțurile relevante în funcție de ranking. Celelalte tipuri de abonamente nu pot accesa aceste poziții.

8.3. Având în vedere dorința Administratorului Site-ului de a afișa anunțuri relevante pentru cumpărători, o importanță deosebită o au cuvintele cheie utilizate de persoana care efectuează căutarea. Rezultatele căutării în Site pot fi influențate şi prin folosirea filtrelor și/sau sortând anunțurile după o ordine alternativă (precum preț, data adăugării sau data actualizării), având astfel abilitatea de a influența afișarea rezultatelor pentru a primi un clasament bazat pe alte criterii.

9. Sancțiuni aplicabile Utilizatorilor.

9.1. În scopul respectării legii și / sau a prezentelor Termeni și Condiții, a drepturilor Administratorul Site-ului și/sau ale unor terțe părți, Administratorul Site-ului are dreptul ca din proprie inițiativă, la cererea autorităților publice sau la cererea unei persoane care justifică un interes legitim, să suspende sau restricționeze în orice alt mod toate și/sau orice informații, anunțuri, oferte de orice fel, precum și accesul oricărui Utilizator, dacă Administratorul Site-ului apreciază că acestea, ținând cont de conduita Utilizatorului pe Site, istoricul acțiunilor Utilizatorului pe Site, precum și ținând cont de adresele, plângerile sau reclamațiile de orice fel formulate de terți, pun sau pot pune în pericol buna funcționare a Site-ului, buna desfășurare a Serviciilor, încalcă sau pot încălca în orice mod Termenii și Condițiile, prevederile legale în vigoare și/sau drepturile unui terț.

9.2. În caz de fraudă, atacuri informatice sau pentru alte motive similare, Administratorul Site-ului are dreptul de a bloca definitiv accesul unui Utilizator la Site și Serviciu, de îndată și fără nicio notificare prealabilă.

10. Limitarea răspunderii.

10.1. Forța majoră înlătură răspunderea Administratorului Site-ului. Sunt considerate evenimente de forță majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluția, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundația, incendiul, atacuri informatice grave ori defecțiuni grave în funcționarea rețelei de internet, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu malware, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva și încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfășurarea activității Administratorului Site-ului.

10.2. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru anunțurile postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către Utilizatorii care au publicat anunțurile respective. Administratorul Site-ului nu verifică în materialitatea lor bunurile comercializate de Utilizatori și nu oferă nicio garanție cu privire la calitatea acestora sau cu privire la calitatea Utilizatorului vânzător de proprietar al acestora. Administratorul Site-ului nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise de Utilizatori în anunțuri.

10.3. Pentru a înlătura orice îndoială, Administratorul Site-ului precizează că are dreptul să informeze oricând autoritățile cu privire la activitățile cu aparență nelegală ale Utilizatorilor, precum și să furnizeze autorităților, la solicitarea acestora, date și informații cu privire la identitatea și activitatea Utilizatorilor, în condițiile legii.

10.4. Administratorul Site-ului nu oferă nicio garanție cu privire la capacitatea si posibilitatea vânzătorului de a duce la îndeplinire vânzarea produselor oferite, capacitatea cumpărătorilor de a cumpăra produsele de care s-au arătat interesați.

10.5. În măsura maximă permisă de lege, Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru Conținutul Site-ului, nici pentru faptul că acesta va funcționa neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice Servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului "așa cum sunt", "așa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor.

10.6. În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit în măsura maximă permisă de lege de orice răspundere pentru orice fel de daune indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

10.7. Utilizatorii sunt de acord să apere și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau în legătură cu orice acțiune neautorizata a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului și Site-ului.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

11.1. Administratorul Site-ului prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor săi cu respectarea Politicii de confidențialitate.

12. Modificarea Termenilor și Condițiilor.

12.1. Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime.

12.2. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a Site-ului, intervenite oricând după modificarea Termenilor și Condițiilor, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

13. Încetarea prezentelor Termeni și Condiții.

13.1. Orice Utilizator poate înceta Utilizarea Serviciilor, potrivit propriei opțiuni.

13.2. Toate prevederile Termenilor și Condițiilor care prin natura lor continuă să producă efecte după încetarea utilizării Serviciilor, includ dar nu se limitează la răspunderea Utilizatorului, declinări de garanții și limitări de responsabilitate ale Administratorului Site-ului, precum și cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală.

14. Notificări.

14.1. Dacă nu există altă înțelegere consemnată în scris între Utilizator și Administratorul Site-ului, orice corespondență trebuie trimisă: pentru Administratorul Site-ului la adresa de e-mail: ....

15. Cesiune.

15.1. Administratorul Site-ului poate cesiona oricând către un terț drepturile și obligațiile izvorâte din prezentele Termeni și Condiții, precum și din contractele încheiate cu Utilizatorii, inclusiv prin cesionarea către un terț a contractului, iar Utilizatorul consimte anticipat la această cesiune, conform art. 1315 și următoarele din Codul Civil. Pentru a înlătura orice îndoială, Utilizatorii Site-ului consimt anticipat la substituirea Administratorul Site-ului cu un terț în raporturile născute între acesta și Utilizatori în temeiul prezentelor Termeni și Condiții, precum și în temeiul contractelor încheiate cu Administratorul Site-ului în legătură cu utilizarea Site-ului și / sau a Serviciilor.

16. Legea aplicabilă. Litigii.

16.1 Drepturile si obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

17. Politica de confidențialitate www.Piese.ro

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Suntem transparenți și vă oferim toate informațiile pentru a întelege scopul pentru care vă prelucrăm datele, drepturile pe care le aveți și care sunt opțiunile dvs. atunci când folosiți serviciile noastre.

Dorim să vă asigurăm de toată implicarea echipei noastre pentru îmbunătățirea permanentă a protecției datelor dvs. și pentru conformarea la legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

17.1. Informații generale

17.1.1. Operator
PIESEAUTO.RO MARKETPLACE SRL
Sediul: Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 6, sector 2, București
E-mail: ....

17.1.2. Contact
Ne puteți contacta cu privire la protecția datelor prin e-mail la ...

17.2. Date pe care le colectăm și prelucrăm, scopul și temeiul legal
Datele pe care le colectăm și prelucrăm includ următoarele: IP și cookies.

17.2.1. În legătură cu utilizarea Serviciilor, colectăm și prelucrăm pe bază de cookies date anonime despre activitatea Utilizatorului. Scopul este furnizarea serviciului către Utilizator, iar temeiul legal este derularea contractului (Termeni și Conditii) dintre Utilizator și PIESEAUTO.RO MARKETPLACE SRL. Politica privind fişierele Cookies poate fi consultată aici.

17.2.2. Când semnalați o neregulă prin-email, vom prelucra adresa dvs. de e-mail și / sau alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați în corpul mesajului. Ne bazăm pe interesul legitim al operatorului pentru corectarea, cercetarea și preîntâmpinarea neregulilor.

17.2.3. Când doriți să ne contactați, o puteți face trimițând un e-mail la adresa suport@Piese.ro, urmând ca echipa de suport să răspundă în cel mai scurt timp posibil. Datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le dezvăluie în această situație, vor fi procesate strict în vederea oferirii de suport. Ne bazăm pe consimțământul Utilizatorului pentru furnizarea datelor sale cu scopul de a ne contacta și de a răspunde solicitărilor primite.

17.2.4. Cookies
Pentru a colecta și analiza informații despre utilizarea site-ului si pentru a facilita oferirea către vizitatori a unor funcționalități care nu pot fi asigurate în lipsa acestora, atât PIESEAUTO.RO MARKETPLACE SRL, cât și partenerii săi (furnizori de analize) utilizează cookie-uri pentru a colecta date agregate. Pentru opțiuni și informații suplimentare despre modul în care folosim modulele cookie și alte tehnologii de urmărire și modul în care le puteți controla, accesați Politica privind fișiere cookie.

17.3. Categorii de destinatari

17.3.1. Putem partaja datele dvs. cu:
Colaboratori și parteneri, în condiții contractuale foarte stricte în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor. Astfel de categorii de destinatari pot fi: furnizori de servicii de contabilitate, asistență juridică, bănci și orice alți parteneri de afaceri, atunci când sunt necesare pentru executarea unui contract sau când există un interes legitim al PIESEAUTO.RO MARKETPLACE SRL, fără însă a afecta drepturile persoanelor vizate și cu respectarea măsurilor de securitate necesare.
Datele de contact ale vânzătorului vor fi accesibile cumpărătorului în vederea încheierii şi executării tranzacției dintre părți. PIESEAUTO.RO MARKETPLACE SRL nu își asumă răspunderea cu privire la datele cu caracter personal pe care Utilizatorul consimte să le dezvaluie celeilalte părţi implicate în tranzacţie. În această situație, întreaga responsabilitate cu privire la datele cu caracter personal ale Utilizatorului este asumată de către cealaltă parte implicată în tranzacţie.
În cazul în care vom primi o solicitare din partea organelor abilitate ale statului prin care este impusă dezvăluirea unor date ale Utilizatorilor, conform legii, suntem obligați să îi dăm curs.

17.3.2.1. Date publice cand folosiți serviciile www.Piese.ro
PIESEAUTO.RO MARKETPLACE SRL nu își asumă răspunderea pentru imaginile încărcate sau datele astfel furnizate.

17.4. Perioada de stocare
Păstrăm datele dvs. atât timp cât există o obligație legală sau atât timp cât utilizați Serviciile. Ulterior, le putem păstra din motive care țin de interesul legitim al PIESEAUTO.RO MARKETPLACE SRL de a proteja platforma și Utilizatorii de fraude, dar și pentru a răspunde unor solicitări legale din partea autorităților / instituțiilor statului, atunci când situația o impune sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

17.5. Conectarea cu alte site-uri web
Pe site-ul www.Piese.ro puteți întâlni legături către alte site-uri web pentru informarea dvs. Aceste site-uri funcționează independent de www.Piese.ro și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate pe care vă recomandăm să le consultați.
PIESEAUTO.RO MARKETPLACE SRL nu este responsabil pentru conținutul site-urilor care nu aparțin sau nu sunt gestionate de Administratorul Site-ului sau pentru utilizarea sau practicile de confidențialitate ale acelor site-uri terțe.

17.6. Drepturile Utilizatorilor
Conform prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale, capitolul III Drepturile persoanei vizate, art. 12-22, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

17.6.1. Dreptul de a fi informat
Prin prezenta politică de confidențialitate, Utilizatorii serviciilor www.Piese.ro sunt informați cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul către țări terțe sau organizații internaționale, perioada de stocare a datelor, precum și drepturile pe care le au.

17.6.2. Dreptul de acces la date
Utilizatorii au dreptul să obțină din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzatoare.
La cererea Utilizatorilor, putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, putem percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Informațiile vor fi furnizate într-un format electronic, utilizat în mod curent.
Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

17.6.3. Dreptul la rectificare
Utilizatorul poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

17.6.4. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
Utilizatorul poate cere ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Utilizatorul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Utilizatorul se opune prelucrării;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societații informaționale;

Conform dispozițiilor legale, obligația de a șterge datele Utilizatorului nu se aplică în masura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

17.6.5. Dreptul la restricționarea prelucrării
Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • Utilizatorul contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar Utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Utilizatorul ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

17.6.6. Dreptul la portabilitatea datelor
Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

17.6.7. Dreptul de opoziție
Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

17.6.8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat
Utilizatorii au dreptul de a cere și de a obține retragerea / anularea / reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

17.6.9. Dreptul de a se adresa justiției
Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plangere autorității de supraveghere privind protecția datelor personale, Utilizatorii au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
Dacă Utilizatorul a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

17.7. Restricții privind vârsta
Pentru a folosi serviciile www.Piese.ro trebuie să aveți minim 18 ani. Prin acceptarea Termenilor și Conditiilor, Utilizatorul garantează că are peste 18 ani.
Administratorul Site-ului recomandă parinților să își asume un rol activ în supravegherea activitații online a copiilor. În situația în care considerați că am colectat date personale ale unui minor, vă rugăm să ne contactați la adresa: ...

17.8. Transferul datelor în afara UE
Toate datele dvs. personale sunt stocate în România.
Nu transferăm datele dvs. către state din afara UE sau către organizații internaționale.

17.9. Detalii de contact pentru solicitări și sesizări
Pentru orice solicitare / sesizare cu privire la respectarea drepturilor dvs. privind protecția datelor personale, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protectia datelor personale, în scris, la adresa "Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 6, sector 2, București" sau pe e-mail: ...
În situația în care sunteți în continuare nemulțumit de soluționarea solicitării / sesizării, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, urmând instrucțiunile de pe site-ul: www.dataprotection.ro.

17.10. Termene de răspuns la solicitări / sesizări
Echipa noastră va depune toate eforturile necesare pentru soluționarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor dvs.
Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este de 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de 30 de zile, această perioadă poate fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maxim 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de 30 de zile de la primirea cererii, cu privire la motivele întârzierii.

17.11. Modificarea politicii de confidențialitate
De fiecare dată când modificăm politica de confidențialitate veți fi informat și puteți alege în orice moment dacă doriti să utilizați în continuare serviciile noastre.
Noua politică de confidențialitate va intra in vigoare la data postării.

Politica de confidențialitate face parte din Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor www.Piese.ro

Versiune din data: 1 octombrie 2021